15-18 Kasım 2018

HIV / AIDS Kongresi

Xanadu Resort Hotel / ANTALYA

Bildiri Gönderimi

-

BİLDİRİ GÖNDERİLMESİ

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Son bildiri gönderme tarihi 22 Ekim 2018’dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte otomatik olarak kapanacaktır.

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Gönderilen bildiriler arasından program komitesince uygun görülenler bilimsel programda yer alan ilgili oturumlarda ve son oturumda sözlü olarak sunulacaktır. Sözlü sunum olarak yer almayan bildiriler poster sunumu olarak yer alacaktır.

*Posterin maksimum boyutu 70 cm X 90 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır.

NOT: Gönderilen bildiriler arasından, program komitesince uygun görülenler, ana programda ilgili oturumlarda ve son oturumda sözlü olarak sunulacaktır. Diğerleri poster olarak yer alacaktır.


BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yazım Kuralları

1. Özetler, online bildiri özet sistemi ile Türkçe olarak toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.Örn: Mehmet Yılmaz
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İzmir
5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx  XXX xxxx xxxx
6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. 
8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. 
9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 3000 karakteri geçmemelidir.
10. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
11.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.